Các Bước Tải Về & Khởi động Trò Chơi Ứng Dụng Di Động

BƯỚC 1

Bấm vào nút Tải về bên dưới và tiến hành tải về ứng dung và hoàn thành việc cài đặt.

BƯỚC 2

Khởi động Bộ Hoàng Đế từ Casino Trực Tuyến.

BƯỚC 3

Tại sảnh casino, tìm biểu tưởng di động ở bên trái và bấm vào nút "Thử Ngay".