Chính sách chơi game dành cho trẻ vị thành niên (điều khoản 18+ để chơi)

The Big Shot Ltd. nghiêm cấm sự tham gia của những người dưới 18 tuổi .